^Na górę strony
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

O nas

Publiczne Przedszkole "Naszych Dzieci" z Oddziałami Integracyjnymi powstało w wyniku przekształcenia z  Przedszkola Niepublicznego Akademia Przedszkolaka, które powstało w roku 2013. 

Od 2013 r. przedszkole dynamicznie się rozwineło. Efektem wieloletnich inwestycji oraz realizacji projektu realizowanego w roku 2016/2017 współfinansowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jest dzisiejszy wygląd budynku, wyposażenie oraz sposób funkcjonowania.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeń na drodze wartości, jakimi są prawda, dobro i piękno.

 

Głównym założeniem jest działanie zgodne z pedagogiką Korczakowską, wg której dziecko ma prawo do:

- szacunku (dla niewiedzy, dla smutku, niepowodzeń i łez, dla misterium poprawy, dla młodego wysiłku i ufności, dla pracy poznania, dla tajemnic i wahań ciężkiej pracy wzrostu dla własnych słabości);

- miłości;

- tajemnicy;

- samostanowienia.

W relacji wychowawca- wychowanek obowiązuje koncepcja partnerstwa, która wyraża się wzajemnym porozumieniem, współdziałaniem, wspólnym uzgadnianiem żywotnych dla obu stron spraw, zaufaniem do dziecka, do jego rozsądku i umiejętności.

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

                                          -J. Korczak

 

W przedszkolu zajęcia są prowadzone w grupach dzieci w zbliżonym wieku, w salach dydaktycznych połączonych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie.

Dzieci mają możliwość leżakowania.

Wszystkie działania kadry przedszkola zmierzają do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i fizycznego dzieci.

 

Kadra pedagogiczna składa się z doświadczonego personelu o odpowiednim wyższym wykształceniu pedagogicznym, specjalistycznym i  terapeutycznym.

 

 "Człowiek uczy się, bo jest ciekawy świata.

Ciekawość jest jedną z funkcji mózgu,

warunkiem uczenia się i motywacji,

a przejawia się na wiele sposobów.

Dzieci lubią bawić się i doświadczać,

eksperymentować i zadawać pytania.

W zabawie i poprzez zabawę uczą się zachowań

społecznych i zdobywają nową wiedzę."

                                               E. Borgosz

Kadra przedszkola:

Dyrektor:

mgr inż. Kacper Jaszczak

Dyrektor ds. pedagogicznych:

mgr Paulina Kruk

Wychowawcy i nauczyciele:

Psycholog: mgr Monika Pietryga

Logopeda: mgr Karolina Graczyk

Terapeuta SI: mgr Agnieszka Ratajczak

Wychowawcy:

Wesołe Krasnale:

mgr Katarzyna Dotka

mgr Katarzyna Brzezińska

Zabawne Smerfiki:

mgr Karolina Pielin

mgr Karolina Graczyk

nauczyciel wspomagający: mgr Magdalena Osuchowska

Radosne Smerfiki:

mgr Karolina Jankowiak

mgr Ewelina Ratajczak

pomoc nauczyciela: mgr Agnieszka Wilkołek

Image 1

Gmina Komorniki

Image 2

UKS Grunwald

Image 3

Energoraj

Copyright © 2013. Akademia Przedszkolaka Rights Reserved.

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.